אודות אקים

אודות אקים ישראל

אקים ישראל הוא הארגון הארצי לאנשים עם מוגבלות שכלית ולבני משפחותיהם מאז 1951. הארגון שואף לפעול כארגון ממוקד אדם ומייצג את האנשים עם המוגבלות השכלית ואת משפחותיהם, תוך שמירה על זכויותיהם וחירותם.

הארגון פועל למיצוי זכויותיהם, לקידום שיפור איכות חייהם ורווחתם של כ- 35,000 אנשים עם מוגבלות שכלית ומשפחותיהם, באמצעות סנגור משפטי וסנגור קהילתי. הארגון פועל, להכללה (inclusion) של אנשים עם מוגבלות שכלית בקהילה בכל תחומי חייהם, מעניק להם כלים ותמיכה לממש את זכותם לבחור ולהשמיע את קולם ברוח "שום דבר עלינו בלעדינו".

בהתאם לחזונו, מקדם הארגון הטמעת עמדות חיוביות כלפי אנשים עם מוגבלות שכלית. אקים ישראל פועל באמצעות מטה אקים ו– 65 סניפים ומוקדי פעילות, הפרוסים ב- 87 ישובים ברחבי הארץ, בחברה היהודית והערבית ומנוהלים על ידי כ- 1,400 חברים בהנהלות הורים ומתנדבים (בסניפי אקים ובוועדי ההורים במסגרות הדיור), בתמיכה וליווי של כ- 900 אנשי מקצוע המתפעלים מעל ל- 100 מסגרות דיור בקהילה, תעסוקה, פנאי ומרפאות שיניים.